Informacja o zmianie zarządzającego funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

Uprzejmie informujemy, iż na mocy podpisanych porozumień pomiędzy Domem Maklerskim W Investments S.A. a FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zakończyliśmy zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych: WI Inwestycje Rolne FIZ AN, WI Inwestycje Selektywne FIZ AN, WI Vivante FIZ AN oraz SGB WI Lasy Polskie FIZ AN.

Kapitalizacja WI S.A. 54 781 910 PLN

Nasze inwestycje