WI Inwestycje Rolne i WI Vivante na podium w rankingu funduszy

W rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl. WI Inwestycje Rolne FIZ AN uplasował się w styczniu 2016 roku na 1. miejscu w perspektywie 1, 3 i 12 miesięcy. W grupie Aktywów Niepublicznych Uniwersalnych WI Vivante FIZ AN znalazł się w styczniu 2016 roku na 3. miejscu w perspektywie 1 miesiąca.

Kapitalizacja WI S.A. 66 833 930 PLN

Nasze inwestycje